5 tips voor het ontwikkelen van mobiele Webi rapporten

5 tips voor het ontwikkelen van mobiele Webi rapporten

Een Web Intelligence document kan geschikt gemaakt worden voor mobiele apparaten via de SAP BusinessObjects Mobile app. Door een Webi document aan de Mobile categorie te koppelen, kan het worden getoond op iPad, iPhone of Android toestel. Wat echter wordt ontworpen op de desktop, komt er vaak anders uit te zien in de app.

Met de laatste versie van de SAP BusinessObjects Mobile app voor de iPad en het SAP BusinessObjects BI 4.1 Platform wil ik graag een aantal onderwerpen aankaarten waar je als ontwikkelaar rekening mee moet houden als een mobiele versie van het rapport gewenst is. Ik sluit af met mijn 5 top tips over het ontwikkelen van een rapport voor weergave in de app.SAP BusinessObjects Mobile

De Mobile App bepaalt de layout

In Webi op de desktop zijn er twee verschillende views waaronder de pagina layout. Hierin wordt op de desktop een pagina (A4 of ander formaat) getoond met daarop bijna “pixel-perfect” de layout van het rapport. Als ditzelfde rapport op een iPad wordt getoond, is de pagina layout niet meer van belang. Dan wordt er gekeken naar de Card layout of de Page layout.

In het geval van de Card layout wordt gekeken naar het aantal objecten in het Webi document. Hier wordt de layout op aangepast, rekening houdend met de oriëntatie van de iPad.

Card layout WEBi Card layout WEBi 2

Card layout: afhankelijk van het aantal objecten een andere weergave

Met de Card layout is het dus niet te voorspellen waar precies ieder object terecht gaat komen. Dit wordt ook door SAP aangegeven. Als ontwerper moet je er dus rekening mee houden dat een aantal stappen nodig is om de juiste layout te krijgen op een iPad.

Wat de Card layout nog meer doet is het uitvergroten van de objecten zodat deze zoveel mogelijk over de volle breedte en/of lengte van het iPad scherm getoond worden. Meestal is het een voordeel omdat het er beter uitziet; een vol scherm. Soms kan het ook een nadeel zijn als je als ontwerper juist de nadruk op een bepaalde grafiek of tabel wilt leggen.

De Page layout (toe te passen via MobileDesigned categorie) zorgt er juist voor dat alles op één pagina wordt weergegeven. Tenzij er weinig elementen zijn in het Webi document is het advies om te kiezen voor de Card layout (toe te passen via Mobile categorie). De app zal in de page layout snel geneigd zijn zaken samen te verkleinen om alles op één pagina weer te geven. Daarnaast is deze layout niet bruikbaar voor de iPhone.

Een ander onderdeel waarmee rekening mee moet worden gehouden als ontwikkelaar is Conditional Formatting. Hiermee kan aan de hand van een bepaalde celwaarde aan deze cel een kleur gegeven worden, of de waarde kan worden geaccentueerd, net als in Excel. In de app wordt een regel die de grootte of stijl van de tekst aanpast niet ondersteund. Alles wordt getoond in hetzelfde lettertype.

Ondersteuning voor formules

Webi formules zijn de bouwstenen waarmee het rapport wordt gemaakt. Helaas worden niet alle formules netjes 1 op 1 overgenomen in de app. Een voorbeeld daarvan is de formule ColumnNumber.  In het voorbeeld hieronder wordt de cumulatieve omzet (RunningSum) van de afgelopen drie jaar getoond voor de maand juli in een lijngrafiek. Er is dus een filter actief op de grafiek (=juli). Via de ColumnNumber formule worden de drie jaren uit elkaar gehaald.

BI Launchpad Webi

iPad

Verschil tussen Webi binnen BI Launchpad  en de SAP BusinessObjects Mobile app op de iPad

Er zijn geen aanpassingen gemaakt in de grafiek tussen het tonen van de grafiek in de BI Launchpad en de iPad. Te zien is dat de kleur van de lijnen verschilt. De gele lijn in BI Launchpad wordt op de iPad donkerblauw. Daarnaast worden de lijnen niet doorlopend getoond op de iPad. Het kan voorkomen dat er geen omzet is voor een bepaalde dag (weekend bijvoorbeeld). De desktop Webi kan hier goed mee omgaan, de app duidelijk niet. Dit komt omdat de BI App geen nulwaarden laat zien waar de desktop Webi dit wel doet.

Door een combinatie van zaken wordt het resultaat in de SAP BI app dus anders dan verwacht. Test dus de gebruikte formules in het Webi document uitvoerig op een iPad op de correcte werking en ga er niet vanuit dat het correct werkt.

5 Top Tips:

 1. Maak een aparte versie van een Webi document voor de iPad.
  Als er voor een rapportage een behoefte is om deze te gebruiken op zowel een desktop als een mobile device, is dat natuurlijk geen probleem. Vanwege de verschillen in de weergave geldt wel het advies om hier twee aparte versies van het document voor te maken. Hiermee voorkom je dat er een aanpassing wordt gemaakt voor de weergave op een desktop en dit problemen oplevert op een mobile device.
 2. Test! Neem net zoveel tijd voor het testen als voor het ontwikkelen.
  Deze dooddoener kan toegepast bij de meeste ontwikkelingen, maar geldt zeker voor het gebruik van Webi rapporten voor weergave op een iPad of een ander mobile device.
 3. Besteed niet te veel tijd aan de opmaak van de verschillende objecten.
  De app neemt dit voor zijn rekening. Neem dus even de tijd om de Cart layout te bekijken, hiermee kun je beter de layout in de app bewerken en naar jouw hand zetten.
 4. Leer de SAP BusinessObjects Mobile app kennen.
  Prompts, filters etc. zijn allemaal mogelijk in de app. Maar houd er rekening mee dat het een rapport is voor een mobiele gebruiker. Ik word niet gelukkig als ik 10 velden moet invullen op een website op mijn iPad. De eindgebruikers van rapportages in de app waarschijnlijk ook niet. Houd het zo simpel mogelijk en zorg er bijvoorbeeld voor dat prompts al ingevuld zijn of, nog beter, maak ze overbodig. Lees ook de Release Restrictions om op de hoogte te zijn van de beperkingen die er zijn in de app.
 5. Voeg unieke SAP BusinessObjects Mobile app elementen toe.
  Een aantal grafiek typen (bullet chart) en andere opties (trend indicators) zijn toe te voegen aan het iPad rapport door het volgen van een bepaalde syntax in het naam veld van de tabel op de “algemeen” tab van het ”Tabel opmaken” dialoog scherm. Een bullet chart bijvoorbeeld staat niet bij de mogelijke tabeltypen in Webi, maar kan wel worden weergegeven op een iPad. Dus een unieke functionaliteit voor het iPad rapport. Lees hier meer over in de In de Mobile BI Report Designer’s Guide, hoofdstuk 5.1.6.

Bullet chart

Gerard Bot