Een Interactief Dashboard vraagt een goed ontwerp

Een Interactief Dashboard vraagt een goed ontwerp

Dashboards worden apps. Met SAP BusinessObjects Design Studio bouw je al geen dashboard meer maar een ‘application’. Op je Ipad kun je dan op allerlei manieren gaan navigeren. Maar op welke manieren wil een gebruiker dan navigeren? Wat is de reden dat die gebruiker op dat icoontje wil klikken? En wat is de informatie die hij zoekt onder die icoon?

Wanneer je een interactief dashboard bouwt dan denk je niet alleen over de kengetallen na die meteen te zien zijn. Je moet ook over de onderliggende lagen nadenken. Daarbij wil je informatie tonen die het bovenliggende cijfer nader specificeert. Maar ook een handvat waarbij de medewerker die naar die onderliggende cijfers kijkt wat er aan de hand is en waar hij aan de slag moet.

Als je bijvoorbeeld salariskosten van de afdeling laat zien dan kan het zijn dat de manager wil kijken waarom het bedrag afwijkt van het budget. Vaak zien we dan dat als je klikt op het cijfer je een onderverdeling krijgt van de grootboekrekeningen. Directe salariskosten, sociale lasten,vakantie reservering, bonus reservering enzovoort.

Interessante informatie, maar het gaat voorbij aan de invloedsfeer van de manager. Want wat kan hij doen? Hij kan bij aannames steviger onderhandelen over salaris. Hij kan het overwerk proberen te beperken, hij kan een vacature niet invullen. Maar de algemene bedrijfsafspraken over salariskosten kan hij niet beïnvloeden.

Handiger is het dan om dan het verloop van de salariskosten in beeld te brengen. Ook het aantal FTE, het aantal binnenkomers/verlaters en ziekteverzuim zijn indicatoren.

Een te krappe bezetting of een hoog ziekteverzuim kunnen bijvoorbeeld tot veel kosten van externe medewerkers leiden.

In het bovenstaande voorbeeld zie je dat je met een interactief dashboard vanuit de gebruiker moet redeneren. Je ziet ook gelijk dat verschillende mensen verschillende dashboards nodig hebben . Degene die de cao onderhandelingen voert wil wel de sociale lasten weten.

Maak daarom voordat je mooie schermen opbouwt eerst een schema van situaties. Welke cijfers kunnen mee of tegen vallen en waar heeft degene die daar dan meer over wil weten het meeste aan?

Jeroen van der A