SAP HANA: Een goede voorbereiding is het halve werk

SAP HANA: Een goede voorbereiding is het halve werk

Met SAP HANA heeft SAP echt goud in handen! Een veelvuldig gehoorde uitspraak die daar op volgt is: “Ga op zoek naar zaken die je als bedrijf graag gerealiseerd wilt zien, denk niet in onmogelijkheden of technische barrières”. De snelheid en eenvoud zijn fantastisch en daarnaast lijkt, zo op het eerste oog, ook het SAP landschap een stuk eenvoudiger te worden door de komst van HANA. Maar, is dat wel zo?

Met de aanschaf van een SAP HANA instance, koop je in wezen een database met extra functionaliteit die het mogelijk maakt om op een relatief eenvoudige manier data te ontsluiten en de presentatie hiervan te regelen.  Toch lenen deze out-of-the box oplossingen zich niet voor alle mogelijke data replicaties en rapportages. Vandaar dat het “Bezint, eer gij begint”-principe geldt voor SAP HANA en de inrichting van het landschap. Er moet duidelijk bekeken worden waar de data vandaan komt, op welk niveau de aangeleverde data zit en op welke wijze de data vanuit SAP HANA gepresenteerd dient te worden. Na deze analyse kan worden bepaald of er additionele tools onder en boven SAP HANA geïmplementeerd moeten worden.

De complexiteit van de analyse wordt bepaald door het feit dat bepaalde acties op meerdere plaatsen uitgevoerd kunnen worden. Een goed voorbeeld hiervoor is de datakwaliteit/-niveau van de aan te leveren bronsystemen. Datatransformatie, -verrijking en –integratie kan plaatsvinden in zowel BO Data Services, SAP HANA en de diverse rapportage tools. De aard en omvang van deze acties zullen bepalen welke tool hiervoor ingezet zal worden.

Kortom, SAP HANA is goud, maar om van de volle kracht van SAP HANA te kunnen profiteren, zal eerst een grondig voortraject en een duidelijke bepaling van het landschap een absolute noodzaak zijn.

Voordat ik afsluit ook nog wat technische details over het bovenstaande.  Voor het ontsluiten en presenteren van data levert SAP HANA ‘out of the box’ als voornaamste tools de SLT-agent, de Direct Extractor Connection en de XS Engine. De diverse engines (o.a. Calculation en Planning engines) en de SAP HANA Studio (voor modelling en administration) worden hierbij buiten beschouwing gelaten.

Met de SLT-agent kan real-time replicatie van gegevens worden bewerkstelligd op zowel SAP als Non-SAP systemen. Eventueel kan hiervoor een aparte SLT-server worden ingericht. De Direct Extractor Connection maakt gebruik van de bestaande datasources (zowel generieke als Business Content) binnen het bronsysteem om data in SAP HANA te laden.

Voor rapportages kan eventueel de XS-engine gebruikt worden die, via HTML en het web, de data op vrij eenvoudige wijze kan  presenteren. In eerste instantie was deze mogelijkheid alleen voorbestemd voor data vanuit Attribute Views, maar in SP05 zou dit ook via Analytical Views mogelijk moeten zijn.

John de Oude