Verstopt in SAP BW : Trace Tool Environment

Verstopt in SAP BW : Trace Tool Environment

Vandaag werd op SCN een verhaal gepost over Trace Tool Environment. Met deze tool in SAP BW kun je BEx queries automatisch laten draaien inclusief een aantal uit te voeren navigatiestappen. Deze interacties sla je dan op in een trace en deze speel je af na een wijziging. Een wijziging kan van alles zijn. Een upgrade, een aanpassing in het datamodel, of aan een query. Met deze tool ben je in daardoor staat om een aantal queries automatisch te laten draaien na een wijziging. Daarnaast kun je de resultaten van die queries vergelijken met de antwoorden die je eerder opgegeven hebt.

Deze tool kan ook helpen met het regressie testen. Een datawarehouse is vaak niet alleen groot in omvang maar ook een wirwar van dwarsverbanden. Daardoor is het bij een wijziging vaak moeilijk te overzien wat allemaal beïnvloed is door een wijziging. Met name als je een upgrade uitvoert of een SAP note inspeelt moet je in principe alles nalopen om te kijken wat de effecten zijn. Dat er een tool is die dat in redelijke mate kan automatiseren is dan een grote hulp.

Voor verdere stabiliteit kun je in je Acceptatie omgeving er voor zorgen dat de omgeving iedere ochtend weer in de zelfde stand staat als de dag ervoor. Iedere dag na het overhevelen van de transporten kun je dan dezelfde gegevens laden. Als je dan automatisch de Trace Tool draait zie je niet alleen of de queries wel of niet vastlopen, maar ook of ze dezelfde resultaten genereren.

De trace tool is geen vervanging van gebruikers acceptatie testen of de uiteindelijke acceptatie, maar het geeft je de mogelijkheid om je regressie test grondiger uit te voeren terwijl je er minder tijd aan hoeft te besteden.

Voor de liefhebbers is hier de link. Tobias Kaufman van SAP legt hierin de link met HANA, maar het is natuurlijk voor allerlei scenario’s denkbaar om dit in te zetten.
http://scn.sap.com/docs/DOC-35668

Jeroen van der A