Beheer

Totale ontzorging van SAP BI en HANA omgeving

Beheerdiensten door Interdobs

Onze beheerdiensten voor SAP BI nemen alle zorgen van de dagelijkse monitoring van uw SAP BW systeem uit handen. Dit doen wij op basis van een aantal pijlers: samenwerking, gemak en vertrouwen! In ons service level agreement (SLA) is er, naast de standaard beheertaken, ook ruimte voor uw specifieke wensen. Interdobs staat voor een vertrouwd en flexibele invulling van uw SAP beheer.

1e Lijn functionele Ondersteuning

Interdobs verzorgt de 1e lijn als het gaat om de controle en de monitoring van uw dataloads; Uw Key-Users verzorgen de 1e lijn op de werkvloer waarbij gebruikers in eerste instantie terecht kunnen voor vragen en problemen. Indien uw Key-Users hulp nodig hebben, kunnen zij voor ondersteuning (middels melding van een Incident) terecht bij de professionals binnen uw Interdobs support team.

2e lijn functionele ondersteuning

Het kan natuurlijk voorkomen dat er incidenten of vragen zijn die niet meteen opgelost of beantwoord kunnen worden. In dat geval zal het betreffende Incident opgeschaald worden naar onze 2e lijn support.

  • Het oplossen van de Incidenten door onze professionals die door uw Key-Users zijn aangemeld vanuit de 1e lijn;
  • Indien het Incident niet opgelost kan worden binnen de afgesproken termijn, ontvangt u vooraf een analyse van het Incident en inschatting van de verwachte kosten. Op deze manier komt u niet voor verrassingen te staan.

Changes

Onze relatie wordt gevoed door samenwerking, gemak en vertrouwen. Zo kan het voorkomen dat een Incident kan overgaan in een wijziging binnen uw systeem of zelfs bedrijfsproces. Bij wijzigingen (Changes) zal eerst een helder functioneel ontwerp van de nieuwe functionaliteit worden gedefinieerd door de Key-Users/gebruikers. Aan de hand daarvan stellen onze professionals een technische specificatie op, tezamen met een impactanalyse. Op basis daarvan kunt u beslissen wat de uit te voeren strategie is aangaande die wijziging.

Details

De belangrijke componenten uit onze beheerdienstverlening zijn:

Component 1 – Service Desk & Service Management

Onze helpdesk is het eerste aanspreekpunt voor vragen en incidentmeldingen. De juiste personen binnen de Interdobs organisatie worden ingeschakeld zodat een adequate oplossing zo snel mogelijk gevonden wordt. Service Management & Coördinatie zorgt ervoor dat de afgesproken diensten geleverd worden en dat Interdobs haar diensten levert conform de afgesproken dienstenniveaus.

Component 2 – Productieondersteuning (incidenten)

Deze vorm van ondersteuning richt zich op het oplossen van productie verstoringen met als doel de dienstverlening zo maximaal mogelijk beschikbaar te stellen.

Component 3 – Wijzigingsverzoeken (Changes)

Uitvoeren wijzigingsverzoeken (RfC) die via ons Service Management tool aangemeld worden en pas na uw formele autorisatie uitgevoerd zullen worden. Interdobs informeert u met betrekking tot de benodigde capaciteit, doorlooptijd en kosten.

Component 4 – Routinematige ondersteuning

Hieronder vallen het proactief en reactief uitvoeren van onderhoud, zoals het monitoren van alle ingeplande SAP BW jobs en het monitoren van de SAP BW systeem prestaties.