DSM: Meer managementinformatie met minder mensen

DSM: Meer managementinformatie met minder mensen

Binnen DSM vinden wereldwijd belangrijke reorganisaties plaats. Eén van de onderdelen is het herstructureren van financiële werkzaamheden. Belangrijke vraag daarbij is: Hoe kunnen we onze stakeholders op een slimme manier informatie verschaffen? De uitdaging voor Interdobs was te laten zien dat er daadwerkelijk met SAP Business Intelligence een rapportagetool ontwikkeld kan worden waarmee met minder mensen meer informatie gegenereerd kan worden. Een proof of concept. Bij bewezen realisatie zou deze testcase de basis zijn voor een wereldwijd project.

De doelstelling van het proof of concept was tweeledig:

  1. Toon aan dat de reporting & analysis tools in staan zijn de bedoelde resultaten op te leveren binnen de gestelde eisen van de financiële herstructurering.
  2. Toets of de financiële datasets van de verschillende business units geharmoniseerd kunnen worden tot één dataset.

Guy de Bruyne, projectmanager:

“Deze herstructering houdt onder meer in dat we toe werken naar een central reporting solution met standaard rapportages binnen alle business units. Een tool waaruit managers voortaan zelf snel en eenvoudig analyses kunnen halen. Analyses die onder meer antwoord geven op vragen als: Wijkt het salesvolume af ten opzichte van budget in volume en bedrag? Welk verschil is er vergeleken met eerdere perioden? En welke klanten of producten veroorzaken deze afwijking? Wij hebben bewust niet zozeer onze wensen, maar vooral onze intentie kenbaar gemaakt: ‘Waar willen wij naar toe?’. Dit om Interdobs de mogelijkheid te geven, met hun creativiteit en kennis, een testcase te ontwerpen.”

DSM

Functionaliteiten report & analyse tool:

  • analytische capaciteiten (o.a. filteren, sorteren en optioneel voorspellende metingen)
  • volledige self-service (voorbereide data)
  • visuele mogelijkheden (grafieken, tabellen door gebruiker aan te passen)
  • mogelijkheid tot samenwerking ( informatie en bevindingen onderling delen)
  • verspreiden middels pdf en integratie met MS Office

Resultaat en ervaring

Een belangrijke uitdaging voor Interdobs was om van de niet-geharmoniseerde data, die wij hebben aangeleverd, geharmoniseerde data te maken. Alleen al het vertalen van data naar informatie is een vak apart. De kwaliteit van het proof of concepts die Interdobs geleverd heeft was zeer goed.

“Daarnaast was niet iedereen binnen de organisatie overtuigd dat SAP BI de analysecapaciteiten had om onze wensen te vertalen in een slim werkende tool. Die scepsis heeft Interdobs volledig weten weg te nemen. Met hun kennis en ervaring hebben ze bewezen dat het met SAP BI wel degelijk mogelijk is.”
logo-dsm

Interdobs