Gebruiksvriendelijke en kwalitatief betere rapportages

Gebruiksvriendelijke en kwalitatief betere rapportages

De wens voor uniforme vastlegging en rapportage waren voor BAM Infra NL reden om over te stappen op SAP Business Intelligence. Dankzij deze overstap kunnen controllers de vele data nu efficiënter verwerken met onder meer kwalitatief betere rapportages als resultaat.

BAM Infra NL houdt zich bezig met de infrastructuur in en rond steden in Nederland. Dat varieert van bruggen en sluizen tot wegen, landingsbanen en grondsanering. Tot 2015 opereerden de verschillende BAM Infra bedrijven als autonome bedrijven met ieder een eigen manier van dataverwerking en -vastlegging. Nadat de verschillende Infra bedrijven van BAM samengevoegd werden tot één overkoepelende organisatie, werd ook duidelijk dat een uniforme vastlegging en rapportage essentieel waren.

BAM-Infra-2

Willem van Stam, interim controller/finance manager:
“Omdat we met heel veel verschillende softwaretools werkten leverde dit in praktijk verschillen op in definities van data. Dit had ook effect op de output. Vergelijken van data van bijvoorbeeld productiviteit van de diverse bedrijfsonderdelen werd daardoor bemoeilijkt. Bovendien waren de betrokken controllers ook onnodig veel tijd kwijt aan het handmatig verwerken van de data.”

Concrete wensen vanuit BAM Infra NL

  • Genereren van uniforme financiële rapportages
    De rapportages moeten voldoen aan de informatiebehoefte van de stakeholders (controllers, directie, directie BAM Infra en BAM Groep).
  • Verwerken van bestaande informatie op een geautomatiseerde, uniforme en toegankelijke manier
    Dit moet de werkdruk voor het maken en interpreteren van rapportages minimaliseren waardoor er meer tijd is om te sturen op de gegenereerde informatie.

Belangrijkste veranderingen

Middels Business Intelligence (BI) kan gemeten worden hoe succesvol een organisatie is en op welke manier een organisatie slimmer kan gaan werken. Hiervoor worden gegevens over verschillende bedrijfsprocessen verzameld en gecombineerd om uiteindelijk met deze informatie analyses te doen en verbeteracties te starten. “Dankzij BI zijn de data veel toegankelijker en de rapportages gebruikersvriendelijker. Hierdoor leren we anders naar onze data te kijken. En dat heeft duidelijk voordelen voor onze bedrijfsprocessen.”

De eerste fase van het project bij BAM Infra richtte zich op twee rapportagegebieden, te weten Human Resources en Financieel. De grootste verandering is dat het grote aantal verschillende softwaretools benaderbaar zijn via één rapportageomgeving. “Voor urenregistratie werken we bijvoorbeeld alleen al met tientallen verschillende tools, die nu via één rapportage voor BAM Infra totaal inzichten geeft.”

Interdobs heeft een dusdanige basis gelegd dat BAM Infra de volgende stap kan maken naar uitbreiding van de rapportagegebieden. “We hebben nu slechts twee gebieden aangepakt, maar er zijn er nog veel meer. Voor onder andere het sales traject is deze manier van werken ook zeer wenselijk. Het biedt tevens de mogelijkheid om informatie op nog meer detailniveau te ontsluiten waardoor we kwalitatief nog betere rapportages kunnen maken.”

Waarom gekozen voor Interdobs?

“Interdobs heeft ervaring en de samenwerking was vanaf het begin erg prettig. Ze hebben niet alleen technische kennis maar ook financiële knowhow. Doordat we dezelfde ‘taal’ spreken kon er snel geschakeld worden. Het feit dat het team hier on-site werkte versterkte dat alleen maar. Bovendien was het team creatief in het vinden van oplossingen voor onze specifieke wensen.”

Interdobs