Optimize
Transform
Visualize
Interdobs
Interdobs de toonaangevende SAP dienstverlener op het gebied van Business Intelligence. Wij bieden advies, beheer en projectondersteuning op de SAP on-premise en de Cloud producten voor data modellering, data analyse, rapportages, dashboards, predictive analytics en HANA.
Optimize
Interdobs is als geen ander op de hoogte van de laatste stand van de mogelijkheden van de SAP Analytics software en Analytics roadmaps. In onze demo omgevingen experimenteren wij met de nieuwste versies en daardoor kunnen wij uit eerste hand vertellen waar integratie en content aanwezig is en waar nog verder doorontwikkeling benodigd is. Na het samen definiëren van de gewenste stip op de horizon stellen we een pragmatische roadmap op, waardoor de route voorwaarts en eventuele keuzemogelijkheden tussen optimaliseren of vervangen zich zullen openbaren. Interdobs staat voor u klaar!
Transform
Interdobs heeft zich als doel gesteld om u te helpen bij het maken van de juiste beslissing voor uw hele organisatie. Van BI Architectuur tot Analytics, van ruwe data uit uw systemen naar getransformeerde, geharmoniseerde en gevalideerde informatie in het Data Warehouse. SAP Data Warehousing is overigens allang niet meer het klassieke SAP BW van vroeger. Met alle nieuwe mogelijkheden om een agile data warehouse op te zetten, met ruimte voor continue (DevOps) ontwikkelingen, en een keuze voor techniek (BW/4HANA of het HANA SQL Data Warehouse), zijn de mogelijkheden voor uw transformatie eindeloos. Wij bepalen graag samen met u de juiste route!
Visualize
Interdobs realiseert op een methodische wijze de data visualisaties die het juiste verhaal vertellen om de vervolgacties in gang te kunnen zetten. We kijken naar ‘de vraag die achter de vraag’ en maken bij de realisatie gebruik van markt standaarden als HICHERT®SUCCESS en Stephen Few.
OPTIMIZE
TRANSFORM
VISUALIZE

Geautomatiseerd testen in BW? Het kan met Solution Manager!

In SAP solution Manager zit de mogelijkheid om gebruik te maken van Cross Database Comparison (CDC), transactie DSWP_CDC.  Met deze tool kan men gegevensbronnen met een complexe structuur of hiërarchie eenvoudig vergelijken. Men kan bijvoorbeeld controleren of de gegevens in de bron- en doelsystemen consistent zijn, of de updates in het bronsysteem correct zijn gerepliceerd naar het doelsysteem. In deze Blog zal uitgelegd worden hoe in SAP BW data loads in één ADSO met elkaar vergeleken kunnen worden in de vorm van een regressietest.

De mogelijkheden van CDC

 • In CDC definieer je een vergelijkingsobject (Comparison) waarbij je opgeeft welke gegevensbronnen je met elkaar wilt gaan vergelijken en in welk bronsysteem deze staan. Bij het modelleren geef je op welke velden met elkaar vergeleken moeten worden.
 • De vergelijkingsobjecten, die logisch bij elkaar horen, kunnen gegroepeerd worden en in één run uitgevoerd worden.
 • Je hebt de mogelijkheid om een run te plannen. Daarbij geef je op wanneer en hoe vaak de relevante gegevens-bronnen met elkaar vergeleken moeten worden.
 • De vergelijkingsresultaten kunnen worden weergegeven waarbij je kunt zien welke inconsistenties zijn gevonden, maar daarover later meer.

Onderstaand plaatje geeft weer welke connecties er vanuit CDC te maken zijn.

Mogelijke connecties zijn:

 • SAP ABAP System (RFC to Generated Extractor)
 • SAP ABAP System (RFC to Generic Extractor) (gebruikt in deze Blog)
 • Remote Database (Using ADBC)
 • Ariba
 • Business Intelligence (MDX Query)
 • CSV file on Application Server
 • XML file on Local PC
 • XML file on Application Server
 • OData Service

Noodzakelijke technische instellingen om CDC te gebruiken

 • Correcte versie van alle software componenten
 • Activatie van de benodigde services
 • Gebruikers autorisaties

Generieke rol:

 • SAP_CDC_ADMIN

Bevat de autorisaties voor alle cross-database vergelijkingstaken

 • SAP_CDC_DISPLAY

Bevat alle autorisaties om de vergelijkingstaken en resultaten te bekijken.

Specifieke rollen voor :

 • SAP_CDC_OBJECT_MODELER: Object Modeler
  • SAP_CDC_INSTANCE_CREATOR: Instance Creator
  • SAP_CDC_INSTANCE_EXECUTER: Instance Executer
  • SAP_CDC_INSTANCE_ANALYZER: Instance Analyzer
 • Connecties naar de verschillende bronsystemen

Opstarten CDC en creatie van een vergelijkingsobject

Met transactie DSWP_CDC kom je standaard in het Comparison Overview scherm terecht (3) waarin alle aanwezige vergelijkingen weergegeven worden.  In dit overzicht is ook te zien of en hoe vaak de vergelijking gelopen heeft, welke verschillen er geconstateerd zijn, etc.

Via Comparison Group(2) kun je vergelijkingsgroepen aanmaken, dit wordt verderop in deze Blog uitgelegd.

Klik op Comparison (1) en vervolgens op Create om een nieuwe vergelijking aan te maken:

Vul de technische naam in van de nieuwe Comparison (startend met Z…) en daarna <enter> om de Description in te kunnen vullen en geef nogmaals <enter>.

Hierna is het mogelijk de overige velden in te vullen:

(1) Vul een naam in voor het datamodel (startend met Z…)

(2) Default waarde kan blijven staan. Andere mogelijkheden zijn:

(3) Vul een omschrijving in voor data source 1

(4) Vul een omschrijving in voor data source 2

(5) Default waarde kan blijven staan

(6) Selecteer Source Type 1 en  (7) Source Type 2 als ‘SAP ABAP System (RFC to Generic Extractor)’ vanuit de drop down box.

In het veld Max No. Differences een waarde invullen die zinvol is. Stel je controleert een miljoen records, dan kan je je voorstellen dat je niet voor alle records de verschillen wilt zien. Als het hier ingegeven aantal verschillen bereikt is, wordt de run gestopt.

Hierna dient opgegeven te worden welke RFC destination gebruikt moet worden per datasource:

Via de dropdown box en de Search knop kun je selecteren uit de van te voren ingestelde destinations. Omdat we een vergelijking gaan uitvoeren in dezelfde tabel, kiezen we in beide gevallen voor hetzelfde systeem: SM_BA3CLNT400_TRUSTED. Hier kun je dus ook kiezen om datasources te vergelijken in twee verschillende systemen.

Alle SQL velden blijven leeg en worden later automatisch ingevuld !

In de volgende stap wordt de tabel opgegeven. Ook hier kiezen voor dezelfde tabel naam. Klik met de rechtermuistoets op Table Source 1 en selecteer Add / Remove > Add element to table source 1.

 

In dit voorbeeld gaan we twee dataloads vergelijken in de actieve tabel van een ADSO. Vul de naam van de active table in van de DSO, druk op <enter> en selecteer alle velden (of alleen de velden die vergeleken moeten worden) en druk op OK.

Herhaal dit voor Table Source 2 met dezelfde tabel naam als bij Table Source 1. Hierna wordt het volgende getoond en moeten we de velden gaan mappen.

Met de knop Propose Automatic Mapping worden de velden aan elkaar gekoppeld.  Vervolgens wordt het veld /BIC/ZRUNID. De twee dataloads hebben ieder een eigen RUNID. Op basis van de inhoud van dit veld worden de gegevens met elkaar vergeleken.

Bij voorbeeld RUNID 64 met RUNDID 65.

Klik vervolgens op de knop “save”

In dit voorbeeld worden de sleutelvelden van de ADSO als key gebruikt, maar het is ook mogelijk om zelf velden als (foreign) keys te definiëren. In de mapping (middelste kolom) zijn de sleutel velden met een icon aangegeven.

Een aantal van de SQL velden zijn nu ingevuld door het systeem:

Als laatste stap gaan we opgeven welke versies met elkaar vergeleken moeten worden. Dit gebeurd dus op basis van het veld RUNID. Dubbelklik op het veld /BIC/ZRUNID in het datamodel en vul bij de Fixed filter de waarde ‘64’ in.

Doe dat bij de 2e datasource ook zo en vul daar de waarde ‘65’ in en klik nogmaals op “save”

De SQL statement WHERE is nu ook ingevuld.

Klik op  “back” om terug te gaan naar het overzicht van Comparison. Het vergelijkingsobject is hiermee klaar.

Bij een volgende vergelijking tussen twee dataloads, bijvoorbeeld ‘65’ en ‘66’, zal de waarde in het vergelijkingsobject voor het veld /BIC/ZRUNID handmatig aangepast moeten worden voordat de run opnieuw uitgevoerd kan worden.

TIP: Klik in geen geval op de standaard SAP navigatieknoppen of op de ESC toets. Daarmee verlaat je onmiddellijk de CDC transactie !

Comparison group

Het is mogelijk om een aantal vergelijkingsobjecten toe te wijzen aan een groep. Om een groep aan te maken klik op Create Group.

Geef de naam op van de groep, een omschrijving en selecteer de vergelijkingsobjecten, voeg deze toe via Adden sla de groep op via Save.

Opstarten van een los vergelijkingsobject

Het is mogelijk een Comparison afzonderlijk uit te voeren.

Selecteer de Comparison in het overview scherm en kies Start vanuit het menu bovenaan het scherm.

Opstarten van een vergelijkingsgoep

Het is mogelijk om alle Comparison’s in een groep uit te voeren door de groep te starten.

Klik op Start Group en kies in de popup wat je wilt doen.

Resultaten van een Comparison bekijken

Op het overview scherm worden in de eerste twee kolommen, statussen weergegeven. De andere kolommen rechts van de stoplichten, kunnen beter in detail bekeken worden omdat de kopteksten/kolommen vrij smal gedefinieerd zijn.

Om de resultaten te  bekijken klik je op het groene/rode bolletje. Het vergelijkingsresultaat toont de volgende mogelijkheden:

 1. Geen verschillen gevonden
 2. Aantal objecten dat alleen in datasource 1 voorkomt
 3. Aantal objecten dat alleen in datasource 2 voorkomt
 4. Aantal objecten met verschillen

Voorbeeld resultaten:

Wanneer je klikt op bijvoorbeeld het aantal objecten met verschillen, zullen deze in het gebied eronder getoond worden:

Bedankt voor het lezen!