AkzoNobel

In nauwe samenwerking met Interdobs en SAP heeft AkzoNobel haar BW omgevingen van Decorative Paints (DP) en Head Quarters (HQ) succesvol gemigreerd naar HANA. Het project werd binnen tijd en budget opgeleverd en is een belangrijke stap in de realisatie van de ‘BI Visie & Strategie’ van AkzoNobel. AkzoNobel heeft vier grote SAP data warehouses en meerdere kleine omgevingen op andere technologieën. De komende 3-5 jaar zullen deze omgevingen geconsolideerd en vereenvoudigd worden. De migratie naar BW-HANA was een eerste stap in deze consolidatie waarbij de doelstelling is om te komen tot betrouwbare, accurate en tijdige informatie waarmee op alle niveaus binnen AkzoNobel betere beslissingen genomen kunnen worden. Natuurlijk moet dit alles tegen acceptabele kosten en moet de TCO omlaag.

Vanuit het BI Leadership team van AkzoNobel is onder begeleiding van Interdobs een visie en strategie voor Business Intelligence gedefinieerd. Een belangrijk onderdeel van de visie en strategie was het vernieuwen van SAP BW omgevingen door middel van een migratie naar SAP HANA. Interdobs heeft samen met AkzoNobel en haar partners 2 SAP BW omgevingen binnen tijd en budget gemigreerd naar SAP HANA. Naast de database migratie werden beide BW omgevingen ook direct geüpgrade naar BW 7.4 en vond er parallel ook een datacenter migratie plaats.

Jaap van Zomeren
Manager Business Intelligence