Drinkwater niet vanzelfsprekend

Wido van der Lei

“De samenwerking tussen Interdobs en het Vitens team was top. Interdobs heeft de volledige uitvoerende verantwoordelijkheid gekregen. Projectleiding en inhoudelijke expertise werden door hen ingevuld, business kennis en architectuur begeleiding werd door Vitens gedaan. Daarbij was de flexibiliteit van Interdobs heel groot. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van Vitens kon Interdobs op- en afschalen maar tegelijkertijd hielden ze wel de druk op het project en op de voortgang. Interdobs was in staat om mee te ademen met het tempo van Vitens maar wel continue progressie te blijven boeken voor het project. Met een fantastische oplossing als eindresultaat.”

Drinkwater uit de kraan lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. De beschikbaarheid en kwaliteit van de bronnen – grond- en oppervlaktewater – staan onder toenemende druk. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag door een groeiende economie en bevolking. In de afgelopen vijf jaar steeg de drinkwatervraag in het voorzieningsgebied van Vitens met 10 procent. Tot 2040 moeten we er rekening mee houden dat de watervraag maar liefst 30 procent stijgt. Om nu en in de toekomst drinkwater te kunnen blijven leveren is het noodzakelijk om de ruimte voor toekomstige winningen vast te leggen en aandacht te blijven houden voor de beschikbaarheid aan schone bronnen. Vitens is een Nederlands waterleidingbedrijf en voorziet 5,6 miljoen zakelijke en particuliere klanten van kraanwater via het distributienetwerk van 49.000 kilometer en 96 productielocaties.

 

Wido van der Lei is manager ICT Architectuur & Beleid bij Vitens. Wij spraken hem over de watertransitie naar een nog duurzamer watersysteem en de rol die Interdobs en het Water Prognose Dashboard in SAC daarin spelen.

 

 

De uitdaging

Met het groeiend waterverbruik in Nederland ligt er een flinke claim op de ondergrond. Inzicht in prognoses en waterverbruik zijn daarom heel belangrijk, evenals het inzicht in reserves (vergunningen om water te winnen). Deze gegevens worden enerzijds gebruikt als basis voor investeringsbeslissingen maar ook voor de onderbouwing van vergunningsaanvragen richting gemeentes en provincies.

 

Bij Vitens was er een sterke behoefte aan een eenduidige informatievoorziening gecombineerd met scenarioplanning. Er was een versnippert beeld, op basis van verschillende aannames met steeds uiteenlopende resultaten. Nevendoelstelling was om de afhankelijkheid van kennis die bij een kleine groep mensen lag te verlagen en de mogelijkheid om de informatie te delen te vergroten.

 

Los van bovenstaande behoeften had Vitens te maken met een ERP omgeving die gemigreerd werd van SAP ECC naar S/4 HANA, waardoor er weinig tijd en ruimte was voor de interne organisatie om andere zaken op te pakken. Hierdoor ontstond de behoefte aan een sterke SAP BI implementatie partner die de volledige projectverantwoordelijkheid kon dragen voor het verbeteren van de informatievoorziening. Daarvoor kwamen ze terecht bij Interdobs!

 

 

De oplossing

Samen met de architecten van Vitens en in nauwe samenwerking met de business heeft Interdobs een dasboard gerealiseerd dat, op basis van een eenduidige dataset en op een gedetailleerd niveau, inzicht geeft in werkelijk verbruik en prognoses. Ook kan de oplossing what-if analyses draaien en alternatieve scenario’s plannen. Dit biedt Vitens de mogelijkheid om de juiste investeringskeuzes te maken en om daarmee de transitie naar een nog duurzamer watersysteem te realiseren.

De Samenvatting

Business issue Er was behoefte aan betere informatievoorziening als basis voor investeringsbeslissingen en voor de onderbouwing van vergunningsaanvragen voor waterwinning.
Resultaat Een datawarehouse met één versie van de waarheid en met gebruikersvriendelijke dashboards en analyse tools voor diverse gebruikersgroepen. En een SAP BI partner voor het leven.
Technologieën SAP Analytics Cloud, Analysis for Office, BWonHANA (7.5), Bronsystemen: SAP ECC + CRM + ISU
Wido van der Lei
Manager ICT Architectuur & Beleid