Virtueel modelleren en SAP Business Content in BW/4HANA

Virtueel modelleren en SAP Business Content in BW/4HANA

Het inrichten van een datawarehouse gaat vaak gepaard met een groeiend datavolume. In datawarehouses die al een zekere ontwikkelhistorie kennen, ontstaan vaak silo’s van dataflows en worden gegevens (vaak onnodig) meervoudig opgeslagen omdat de impact van aanpassingen op bestaande dataflows lastig in te schatten is. Hierdoor wordt al snel de keuze gemaakt een extra dataflow toe te voegen en de gegevens nog maar een keer op te slaan. Ook het bewerken en verrijken van gegevens in een traditioneel datawarehouse, zorgt vaak voor meerdere lagen met fysieke data opslag. Langzaamaan neemt het totale datavolume van het datawarehouse meer en meer toe.

 

Virtueel modelleren in BW/4HANA

De snelheid van Hana en de uitgebreide functionaliteit die beschikbaar is in native Hana om datamodellen op te zetten en complexe bewerkingen op gegevens uit te voeren, maakt het steeds interessanter om ‘dataflows’ virtueel te maken. Virtueel betekent dat de data niet meer fysiek wordt opgeslagen in alle lagen van het datawarehouse model. Op het moment van rapporteren wordt data door het datamodel gehaald en worden berekeningen en verrijkingen on-the-fly uitgevoerd. Door deze manier van modelleren kan het totale datavolume van het datawarehouse sterk gereduceerd worden.

 

Ook als gebruik gemaakt wordt van een (deels) virtueel model, blijft het uitgangspunt dat het datawarehouse volgens het LSA(++) principe opgezet wordt.  Voor elke laag uit het model kan bepaald worden of gebruik gemaakt wordt van fysieke opslag of van Hana views.

 

Een voorbeeld is een model waarbij de extractie vanuit een bronsysteem naar een fysieke acquisitielaag middels (field-based) aDSO’s in BW plaatsvindt. In deze laadstap wordt data 1-op-1 overgenomen uit het bronsysteem zonder verdere bewerkingen. Voor de aDSO’s kunnen automatisch Hana views gegenereerd worden door de optie ‘External SAP Hana view’ te activeren. Middels deze Hana views kan data uit de acquisitielaag worden geconsumeerd in gemodelleerde Hana views waar bewerking en verrijking van de data ten behoeve van rapportage behoeftes kan plaatsvinden. In het Hana model kan een duidelijke scheiding gemaakt worden tussen views die voor stamgegevens gebruikt worden en views die worden gebruikt om transactiedata te modelleren.

 

De laatste laag binnen het virtuele model kan worden opgezet als een calculation view met star-join zodat transactionele views met kengetallen verrijkt kunnen worden met virtueel gemodelleerde en/of fysiek opgeslagen dimensies.

 

Door de star-join calculation view aan te roepen in een SAP BW CompositeProvider kan het virtuele model beschikbaar gesteld worden aan SAP BI client tools.

 

Een voorbeeld van SAP

Ook in de nieuwe business content van SAP wordt het gebruik van native Hana objecten steeds zichtbaarder. In bijvoorbeeld de nieuwe business content voor SD wordt voor het rapporteren over back-orders gebruik gemaakt van calculation views die gebaseerd zijn op aDSO’s. Deze calculations views worden vervolgens aangeroepen in een CompositeProvider om te kunnen rapporteren over de berekeningen die on-the-fly worden uitgevoerd.

 

Voor bedrijven die nog geen ervaring hebben met het combineren van SAP BW en Hana modellen is deze business content een interessante mogelijkheid om kennis te maken met de sterke punten van een (gedeeltelijk) virtueel datamodel.

 

Installeren Hana geoptimaliseerde business content

Het activeren van bovenstaande Business Content kent een aantal extra stappen ten opzichte van de standaard Business Content.

 

Allereerst dient voor het installeren van Hana geoptimaliseerde business content de business functie ‘/IMO/BWCONTENT’ in transactie SFW5 te worden geactiveerd.

 

De volgende stap is het activeren van de te gebruiken datasources via de gebruikelijke werkwijze in het bronsysteem. In dit voorbeeld betreft het de volgende twee datasources:

 

Vervolgens worden de twee advanced DSO’s vanuit de Business Content overgenomen. Deze aDSO’s dienen als eerste geactiveerd te worden, omdat de gegenereerde calculation views aan Hana kant nodig zijn.

 

Na activering van de aDSO’s zullen de gegenereerde views in Hana zichtbaar zijn:

 

De volgende stap is het activeren van de Hana modellen. Deze modellen kunnen geactiveerd worden met behulp van het programma SNHI_NHDU_POST_PROCESS. In dit programma kan het model HCO_BI_CONT_SD worden geactiveerd. Dit is het model dat de SD inrichting bevat:

 

Na activatie is de Calculation view zichtbaar in Hana:

 

Als laatste stap dient de CompositeProvider geactiveerd te worden:

 

Na het laden van data in de twee fysieke aDSO’s, kan in de output van de CompositeProvider de berekende gegevens bekeken worden:

 

Naar een (gedeeltelijk) virtueel datawarehouse

Het activeren van de Hana geoptimaliseerde Business Content kan een mooi startpunt zijn voor het ontdekken van de mogelijkheden van een (gedeeltelijk) virtueel datawarehouse. De Business Content kan op een BW 7.5 on Hana omgeving worden geïnstalleerd.

 

Het gebruik maken van Hana functionaliteit ten behoeve van de datawarehouse inrichting kan op een aantal gebieden voordeel bieden. Zo kan gekozen worden om datastromen volledig virtueel in te richten en geen extra opslag van gegevens meer te laten plaatsvinden. Er kan echter ook voor gekozen worden om data, welke via Hana views is bewerkt en verrijkt, naar de BW omgeving terug te laden. Voordeel van deze werkwijze is dat de bewerkingen en verrijkingen via grafische views kan worden gemodelleerd waarmee bijvoorbeeld ABAP transformaties kunnen worden voorkomen. Enerzijds worden de uitgevoerde bewerkingen daarmee inzichtelijker en anderzijds wordt de SAP BW omgeving geschikt voor een migratie naar BW/4HANA.

 

Na eerdere optimalisaties die met BW on Hana mogelijk waren, zoals het verwijderen van InfoCubes en aggregaten uit het datamodel, biedt het gebruik van native Hana modellering een nieuwe mogelijkheid om complexiteit uit het datawarehouse weg te halen en het redundant opslaan van data te verminderen.

 

Het verminderen van complexiteit en redundantie biedt weer de mogelijkheid om sneller in te spelen op wensen van eindgebruikers en de totale kosten van het beheer van de SAP BW omgeving te verlagen.

Erik van Winden