Reflectie op de SAP Lumira roadmap

Reflectie op de SAP Lumira roadmap

De SAP TechEd Barcelona is inmiddels alweer enkele weken achter de rug. In dit blog volgt een terugblik op de SAP Lumira ontwikkelingen die op de TechEd zijn behandeld.

Lumira versus SAP Analytics Cloud

Bij de TechEd werd wederom duidelijk dat SAP flink inzet op de Cloud. Bij de Analytics sessies was een groot gedeelte van de sessies gewijd aan SAP Analytics Cloud. Gelukkig was er ook ruimte voor de ontwikkelingen op de on-premise tools, zoals Lumira, Webi en Analysis for Office. Maar zelfs bij de algemene sessies over de Analytics tools en productportfolio werd de nadruk wel erg op SAC gelegd.

 

Lumira ontwikkelingen

SAP heeft er lange tijd over gedaan om Design Studio 1.6 en Lumira 1.3 te integreren en onder de naam Lumira 2.0 in de markt te zetten. Medio augustus van dit jaar is Lumira 2.0 SP02 beschikbaar gekomen. En alhoewel in november Lumira 2.0 SP03 (vlak voor de TechEd in Barcelona) is uitgekomen en voor 15 december Lumira 2.1 op de planning staat, is bij de TechEd in zowel de presentaties als de hands-on workshops vrijwel alleen maar gebruik gemaakt van Lumira 2.0 SP02. Op zich een beetje teleurstellend, want bij de TechEd verwacht je natuurlijk met de nieuwste versies van producten te kunnen werken. Nieuwe functionaliteit in Lumira 2.1 is slechts summier in een aantal demo’s getoond. Wel werd in presentaties uitgebreid ingegaan op de functionaliteit in Lumira 2.0 en te verwachten functionaliteit in Lumira 2.1 en verder.

Interoperabiliteit

In de sessies waarin Lumira op de agenda stond, werd met name de integratie tussen Discovery en Designer benadrukt. De technische integratie van de twee tools moet er voor gaan zorgen dat in de praktijk business en IT (nog) beter gaan samenwerken bij het ontwerpen en ontwikkelen van dashboards en analytische applicaties. Business users met gevoel voor data en visualisatie kunnen in Discovery zelf experimenteren en ontdekken welke weergaves van gegevens het beste past bij hun gebruikersgroep. Vervolgens heeft ‘IT’ de mogelijkheid om gehele stories of juist specifieke componenten uit de stories die in Discovery zijn gemaakt, op te pakken en als  basis te gebruiken voor een ‘beheerd’ dashboard dat in Designer wordt ontwikkeld. Het ontwerpen en ontwikkelen van dashboards wordt daardoor nog meer een samenspel tussen business en gebruikers.

 

Roadmap Lumira

Voor alle roadmap slides geldt dat SAP zich het recht voorbehoud om af te wijken van de planning die afgegeven wordt. De functionaliteit kan dus bij het uitbrengen van de release afwijken van hetgeen eerder gecommuniceerd is. Voor 15 december staat de release van Lumira 2.1 op de planning. Deze versie krijgt zowel aan Designer kant als aan de Discovery kant een groot aantal nieuwe mogelijkheden, verdeeld in een drietal hoofd thema’s:

Hieronder volgt een detaillering van een aantal highlights uit deze release.

Scheduling and Broadcasting

Het wordt mogelijk om Lumira applicaties te broadcasten. Voor scheduling en broadcasting van Lumira applicaties wordt gebruikt gemaakt van functionaliteit die reeds aanwezig is op het BI platform.

Commentaar oplossing

De Commentary oplossing is in een demo getoond. De demo zag er veel belovend uit, waarbij commentaren context afhankelijk konden worden vastgelegd en opgeroepen. Na het maken van een selectie in het dashboard wordt een commentaar vastgelegd bij de gegevens van die selectie. Bij het aanpassen van de selectie verdwijnt het commentaar en door het toepassen van dezelfde selectie, wordt het commentaar weer weergegeven.

Helaas werd er niets getoond over de technische inrichting in Designer. Voor de Commentary oplossing in de Lumira applicaties wordt gebruik gemaakt van functionaliteit op het BI platform.

Dynamische toevoeging van componenten

Middels deze functionaliteit kunnen in een dashboard dynamisch componenten worden toegevoegd. Een voorbeeld is een standaard staafdiagram waarin een aantal kengetallen voor een regio worden getoond. Voor elke regio die op een kaart wordt geselecteerd, wordt een extra grafiek toegevoegd waarin dezelfde kengetallen worden getoond. Het aantal staafdiagrammen dat in het dashboard wordt getoond, is dus afhankelijk van het aantal regio’s dat geselecteerd is.

Verbeterde PDF print

Linked Analysis in Discovery

Een interessante nieuwe functionaliteit in Discovery is de mogelijkheid om filter links te creëren tussen visualisaties in een story. Met deze Linked Analysis is het mogelijk om in een grafiek een selectie te maken, welke wordt doorgevoerd in andere visualisaties in dezelfde pagina of andere pagina’s van dezelfde story.

Lumira 2.2

Naast de vooruitblik op Lumira 2.1 werd nog wat verder naar de toekomst gekeken. Ook voor Lumira 2.2 wist SAP al een opsomming te geven van functionaliteit die in die versie opgeleverd zou kunnen gaan worden. Een aantal interessant klinkende onderwerpen:

  • De mogelijkheid om applicaties die in Designer gemaakt zijn, in Discovery te gebruiken (interoperabiliteit werkt dan beide kanten op)
  • Het samenvoegen van data uit meerdere BW queries in een live connectie
  • Het verrijken van BW data in een live connectie met lokale bestanden

Conclusie

Alhoewel bij de TechEd de focus lag op de ontwikkeling van SAP Analytics Cloud, wordt de on-premise analytics portfolio zeker niet vergeten. De integratie van Design Studio en Lumira 1.3 in Lumira 2.0 heeft een lange doorlooptijd gekend. Na de release van deze versie begin september dit jaar, heeft SAP aangegeven elk half jaar met een nieuwe versie te komen. Versie 2.1 die voor 15 december op de planning staat, belooft een aantal mooie functionaliteiten. Ook de roadmap voor 2018 en verder laat een aantal zeer interessante onderwerpen zien.

Self-service BI, het analyseren en visualiseren van data met behulp van Lumira Discovery wordt steeds eenvoudiger voor analisten en key-users uit de business. Door hergebruik in Designer van componenten die zijn ontwikkeld in Discovery (en in de toekomst vice versa!) wordt samenwerking tussen business en IT bij het ontwerpen en ontwikkelen van dashboards steeds intensiever.

Het klinkt als een mooie stap vooruit!

Erik van Winden