SAP Data Warehouse Cloud: wat komt er nog in 2020?

SAP Data Warehouse Cloud: wat komt er nog in 2020?

De afgelopen weken hebben we vooral teruggekeken op onze ervaringen met SAP Data Warehouse Cloud (SAP DWC) in onder andere deze webinar  en in de  HANA Café podcast. Nu is het tijd om weer eens vooruit te kijken: welke ontwikkelingen staan er nog op stapel voor het dit jaar? Welke ontwikkelingen kijken wij het meeste naar uit?  Op basis van de roadmap van SAP praten wij u hier graag over bij in deze blog.

Business Content

Eén van de zaken die doorlopend op de roadmap van SAP staat is Business Content, iedere release wordt er wel iets van Business Content door SAP opgeleverd. Voor Q4 2020 staat onder andere Business Content gepland voor:

  • Automative: stock and demand
  • Utilities: Meter to cash
  • Consumer Products (CPG): Revenue growth

Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan een Chief Financial Officer (CFO) dashboard waarin het onder andere mogelijk wordt om financiële informatie van de organisatie te relateren aan bepaalde kosten vanuit HR perspectief (bijv. Travel costs per FTE).

Integratie van de Business Layer

Vanaf de introductie van SAP Data Warehouse Cloud werd meteen duidelijk gemaakt: dit moest een datawarehouse voor de business worden! De verdere integratie van de business layer gaat het mogelijk maken om “demand-driven” te modelleren. Dit wil zeggen dat een business analyst in staat wordt gesteld om modellen te maken op basis van business terminologie. De business layer staat los van de “fysieke” datalaag, wat traditioneel meer een IT-laag betreft. Daarnaast zal deze laag de daadwerkelijke data-complexiteit verbergen door artefacten te gebruiken in de back-end met een consistente definitie door het systeem heen. Hierdoor wordt het mogelijk om te werken met één versie van de waarheid binnen DWC.

In ons eigen demo-systeem hebben wij inmiddels toegang tot deze functionaliteit en binnenkort zullen wij u meenemen in een deep-dive omtrent de Business Builder mogelijkheden.

Connectiviteit

Uiteraard is connectiviteit ook een continue ontwikkeling binnen SAP DWC. In Q4 2020 moet het onder andere mogelijk worden om te connecteren met de volgende systemen:

  • Amazon Athena
  • Amazon Redshift
  • Google BigQuery (middels replicatie)

Onder andere Amazon Athena en Google BigQuery connecties komen beschikbaar

Daarnaast wordt gewerkt aan een verdere integratie met SAP BW/4HANA. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen binnen deze integratie is de mogelijkheid tot het kunnen hergebruiken van calculated key-figures uit een BW query in SAP DWC. Ook wordt het mogelijk masterdata en hiërarchieën vanuit BW4/HANA te gebruiken in SAP DWC, waardoor business definities niet hoeven te worden herbouwd in SAP DWC.

Integratie van data flows en integratie monitor

Mijns inziens de belangrijkste ontwikkeling die op dit moment op korte termijn op de roadmap staat is de integratie van data flows in DWC en de verdere ontwikkeling van de integratie monitor. Met deze Data Flows (die onder andere ook in SAP Data Intelligence 3.0 beschikbaar zijn) wordt het mogelijk om flow-based data te extracten, transformeren en laden (ETL). Hierdoor wordt het gemakkelijker om gestructureerde data te combineren met ongestructureerde data. Door de ontwikkelingen aan de kant van de integratie monitor wordt het straks bovendien mogelijk om de output van een datamodel vervolgens persistent te maken! In modellen met complexe logica zal dit een hoop performance winst gaan opleveren!

Scheduling and monitoring

Eén van de functionaliteiten die op dit moment nog het meest wordt gemist is de mogelijkheid tot het automatisch repliceren van data van het bronsysteem naar de SAP HANA database onder SAP DWC. Door de hierboven beschreven functionaliteit wordt het ook mogelijk om data-flows te schedulen op een reguliere basis, inclusief de monitoring van de uitgevoerde processen.

Cross-space sharing

Tot slot moet ook cross-space sharing nog dit jaar beschikbaar komen. Hierdoor wordt het mogelijk om modellen die in een space zijn gemaakt te delen met andere spaces, waardoor hergebruik en uitbreiding gemakkelijker wordt gemaakt.

Zoals u ziet: er zitten nog een hoop functionaliteiten aan te komen die van SAP Data Warehouse Cloud een nog beter product moeten maken dan het nu al is. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van SAP Data Warehouse Cloud aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Tim Koster