SAC Performance Analysis Tool

SAC Performance Analysis Tool

SAP Analytics Cloud bevat sinds QRC-release 2021.Q1 een ingebouwde oplossing om performance-problemen in SAC stories en applicaties te kunnen onderzoeken. Voorheen was dit een behoorlijk arbeidsintensieve onderneming: laadtijden moesten handmatig worden vastgelegd en voor de verdere detailanalyses kon bijvoorbeeld de Developer Tools in Google Chrome gebruikt worden. SAC slaat nu alle laadtijden intern op zodat we ook achteraf een specifieke gebruikerssessie kunnen analyseren. Het wordt hiermee ook mogelijk om het verloop van de doorlooptijden te volgen over een langere periode.

Laten we eens kijken hoe deze tool werkt. De app is the vinden onder Browse > Files > System > SAC Content > Performance Analysis Tool. Als we de app openen kunnen we filteren op periode, gebruiker en story/app, waarna we een sessie kunnen selecteren voor verdere analyse.

In de volgende pagina zien we een overzicht van de laadtijden van de pagina’s, widgets en modellen in de story van de geselecteerde sessie.

Onderaan de pagina worden de historische laadtijden getoond. Door te filteren kunnen we bijvoorbeeld per widget het verloop over tijd zien van zowel de specifieke gebruiker uit deze sessie als alle gebruikers van de story.

In de Page Load Time tab zien we de opbouw van de totale laadtijden per actie verder opgesplitst. De Widget Load Time in combinatie met het aantal widgets kan bijvoorbeeld al een eerste indicatie geven van de oorzaak van de problematiek.


Vervolgens kunnen we in de Widget Drilldown de details van iedere widget afzonderlijk bekijken. Hier zien we bijvoorbeeld duidelijk de backend time, network time en frontend time, waarbij ook de backend requests nog tot in detail uitgesplitst worden.

Zoals te zien is maakt deze tool het een heel stuk toegankelijker om performance-problemen te analyseren. Dit zal absoluut bijdragen aan het vaststellen van de kern van de problematiek: zit de vertraging in de front-end (SAC), back-end (SAP HANA/SAP BW), netwerkinfrastructuur, de setup van de eindgebruiker of wellicht een combinatie van factoren? Doordat SAC nu zelf deze statistieken bijhoudt kan direct begonnen worden met de analyse in plaats van eerst veel tijd te moeten besteden aan het verzamelen van genoeg testresultaten van voldoende kwaliteit.

Interdobs biedt ondersteuning in het verder analyseren en oplossen van performance problematiek in SAP Analytics Cloud. Op basis van onze jarenlange ervaring binnen diverse zeer uiteenlopende SAC-omgevingen (van 25 tot 3500+ gebruikers) hebben we een breed scala aan best practices en guidelines opgebouwd om SAC stories zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Neem voor meer informatie contact op met Rob Huisman.

Xavier Hacking