SAP Analytics Cloud PLANNING: verwachtingen van een eindgebruiker

SAP Analytics Cloud PLANNING: verwachtingen van een eindgebruiker

Een gastblog van Willem van Stam. Willem heeft vele jaren ervaring met planning en consolidatie in allerlei verschillende tools. Zo heeft hij in het verleden o.a. gewerkt met SAP BPC in zowel de NetWeaver als ook de Microsoft versie. Willem is BPC en SAP Analytics Cloud gecertificeerd, dit gecombineerd met zijn enorme financiële kennis geeft hem een ideale basis om SAC planning eens goed aan de tand te voelen!

 

SAP Analytics Cloud Planning: verwachtingen van een eindgebruiker

De afgelopen 17 jaar ben ik als Interim Finance Manager veelvuldig in aanraking geweest met diverse planningsprocessen en -tools. In deze tijd heb ik ervaren dat de bestaande tools niet het hele planningsproces ondersteunden en afhankelijk van de inrichting vooral als registratie en consolidatie tool worden gebuikt. Dit resulteert in veelvuldig gebruik van onderliggende applicaties (meestal Excel) waarin het eigenlijke planningswerk gedaan wordt. SAP heeft eindelijk het antwoord gevonden voor deze tekortkoming en doet dit door een tool te presenteren die de essentiële onderdelen samenbrengt in één gebruikersvriendelijke applicatie: analyseren, voorspellen, plannen/samenwerken en rapporteren. Ik zal per onderdeel kort aangeven waarom SAC planning mij heeft overtuigd de beste oplossing te zijn voor een integrale aanpak van het planningsproces.

Analyseren

Door AI, Machine Learning en Natural Language Processing te integreren in SAC heeft SAP een volgende stap gezet in de mogelijkheden om data te analyseren. Vooral Augmented Analysis, Search-to-Insight en Smart Discovery in combinatie met de grote verscheidenheid aan te ontsluiten datasources (SAP en non-SAP) zijn in staat key business influencers te identificeren en geven zonder een agenda te volgen inzicht in waar bijsturing nodig is, om doelstellingen te realiseren. Ook de value tree functionaliteit is een handige tool om de afhankelijkheden van data/processen onderling te visualiseren en te gebruiken voor what-if scenario’s. Binnen het planningsproces is de mogelijkheid om de genoemde technieken te gebruiken om simulaties te doen op de bestaande data in combinatie met de planningsdata een groot pluspunt.

Voorspellen

Predictive forecasting is in mijn beleving een handige aanvulling op het planningsproces door deze functionaliteit te gebruiken als geautomatiseerd sensibility check op aangeleverde data. Vooral het identificeren van trendbreuken en risico’s in de realisatie van gestelde targets kan extra inzicht creëren tijdens het planningsproces. Daarnaast kan de predictive forecasting functionaliteit gebruikt worden om een eerste indicatie te geven van de verwachte planning.

Plannen/samenwerken

In SAC planning kan een versie privé gemaakt worden om deze vervolgens te delen met een selectieve groep voordat deze definitief wordt gemaakt in een publieke versie. De bestaande functionaliteit van een planning model in combinatie met de eerder genoemde simulatie technieken en mogelijkheden om benodigde data te ontsluiten kan in mijn beleving ondersteunende (Excel-) modellen overbodig maken. Aangezien SAC planning op verschillende devices gebruikt kan worden kan het samenwerken plaats onafhankelijk opgepakt worden en bestaan er geavanceerde mogelijkheden voor het vastleggen van discussies en commentaren.

Consolideren

SAC planning biedt de mogelijkheid om planning data te consolideren, ook hier een doordachte oplossing. De Actual cijfers uit S/4HANA worden als basis voor de planning gebruikt. Na afloop van de planning cyclus kunnen deze vervolgens verder geconsolideerd worden in de Group reporting oplossing en worden de resultaten weer teruggeschreven in de bijbehorende planning tabellen in S/4HANA. De geconsolideerde Actual en Forecast cijfers kunnen zo met (standaard) rapportages in SAC geconsumeerd worden. Een volledige E2E cyclus!

 

 

Rapporteren

Waar in de meeste planningstools (te) weinig aandacht is voor het visualiseren van de data maakt SAC juist op dit gebied de meeste indruk. In stories kan data ontsloten worden in een veelvoud van grafische en data gedreven visualisaties.

De genoemde functionaliteiten zijn een selectie van de mogelijkheden waarmee SAC Planning een grote stap heeft gezet in bruikbaarheid van planningsapplicaties. Vooral de naadloze integratie van reporting, analyse, planning en voorpellen is voor mij een enorme aanwinst als er gekozen wordt voor inzet van deze applicatie.

Willem Stam, van