SAP Analytics Cloud Story Translation

SAP Analytics Cloud Story Translation

Een handige optie van SAP Analytics Cloud is dat stories meertalig gemaakt kunnen worden, zonder dat het nodig is om met kopieën te werken. Dit kan op de volgende levels toegepast worden:

  1. De SAP Analytics Cloud interface zelf.
  2. Data vanuit een live verbinding (bijvoorbeeld SAP BW), onder andere dimensiewaarden of de omschrijvingen van kengetallen en dimensies zijn.
  3. Alle “lokale” teksten die toegevoegd of gewijzigd zijn binnen de SAC story.

De video laat deze opties zien in een korte demonstratie:

Xavier Hacking