SAP BW data in Power BI, kan dat?

SAP BW data in Power BI, kan dat?

Het BI software spectrum

Stelt u zich een software spectrum voor.
Aan de ene kant van het spectrum: lichtgewicht, gebruiksvriendelijke, self-service business software tools met een ruimhartige free trial periode of een freemium prijs model. Je hoeft niet met een verkoper te praten. Als je ondersteuning nodig hebt dan stuur je een e-mail of maakt gebruik van een online kennisbank. In feite is er geen real-time support, geen betrokkenheid van finance of papierwerk via de juridische afdeling van je bedrijf. Met andere woorden: je regelt alles zelf.

Het kopen van software is eenvoudig. Voor de maandelijkse kosten heb je geen management goedkeuring nodig en de kosten zijn waarschijnlijk minder dan een etentje met je team. Het gebruik is zo eenvoudig dat je team, nog voordat het etentje begint, het kan leren. Autorisatie en informatiebeveiliging is eveneens self-service en als er problemen optreden die je niet kan oplossen: tja, dan is het ook self-service.

Nu de andere kant van het spectrum. Dit is zeer krachtige en geavanceerde (Enterprise) software. Je koopt feitelijk veel meer dan software. Dit product omvat professionele dienstverlening (met support), een solution architectuur, een implementatie consultant en een accountmanager. Autorisaties, informatiebeveiliging, updates, support, et cetera is allemaal goed georganiseerd.

Vanuit Interdobs zien we dit BI software spectrum en de discussies hierover regelmatig terugkomen bij onze klanten. Aan de ene kant tools zoals Spotfire, Tableau en Power BI. Dit zijn de tools die vaak vanuit de business worden aangeschaft en zich als een olievlek verspreiden binnen je organisatie, vaak tot grote tevredenheid van de gebruikers. Deze tools zijn heel goed in bepaalde functies maar als de gebruikersgroep te groot wordt dan komen vaak de beperkingen naar voren. Veel onnodige data-replicaties, discussies over definities (eigen versies van de waarheid), gebrekkige autorisaties, beperkte support, geen solution architectuur, et cetera. Vroeg of laat klopt de business dan bij de IT afdeling aan om ontstane problemen op te lossen en support te organiseren.

Aan de andere kant zien we SAP BW, HANA en BO. De enterprise DWH en BI software conform een duidelijke solution architectuur. Klanten zien bij een goede inhoudelijke vergelijking tussen SAP BI en andere BI tools relatief weinig verschil in functionaliteit. Echter, de zaken die naast functionaliteit echt belangrijk zijn voor je organisatie zoals: integratie, autorisatie, informatiebeveiliging en support, zijn wel veel beter geregeld.

Microsoft Power BI

Waar de laatste jaren veel gesproken werd over Spotfire en Tableau is nu Power BI de nieuwe business lieveling aan het worden.

Wat ooit begon als een Excel add-in, genaamd PowerPivot, is langzaam aan het uitgroeien tot een jong volwassen Business Intelligence tool: Microsoft Power BI. Sinds enige tijd is er een zogenaamde connector beschikbaar binnen Power BI voor SAP BW. Via deze connector zou het mogelijk moeten zijn om direct vanuit Power BI data uit SAP BW te benaderen. In deze blog beschrijf ik mijn ervaringen met de connectiviteit tussen Power BI en SAP BW.

PowerPivot maakte van Excel een soort Excel++ waardoor voor data-analisten extra mogelijkheden ontstonden binnen Excel. De opvolger van PowerPivot werd door Microsoft Power BI genoemd en werd gedoopt tot self-service Business Intelligence software. Power BI bestaat uit een ETL tool, in de vorm van PowerQuery, een datamodelleringstool en een visualisatiedeel. Aangezien ik goede ervaringen heb met het combineren van Microsoft Excel bestanden en flat files in Power BI was ik zeer benieuwd naar de mogelijkheden van de SAP BW connector.

SAP BW connector

Om direct met de deur in huis te vallen: de SAP BW connector werkt niet out-of-the-box. Hoewel Microsoft een handleiding heeft gemaakt op haar website om de connector werkend te krijgen wordt helaas niet beschreven welke vereisten er vanuit SAP nodig zijn om de connector werkend te krijgen. Door een tweetal SAP Notes te combineren lukte het uiteindelijk om de connector werkend te krijgen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat er een aantal files aan zowel de SAP BW serverkant als de eindgebruikerskant worden geïnstalleerd.

Wanneer uiteindelijk de connector werkt kan de data in SAP BW worden benaderd. Microsoft heeft er voor gekozen om alleen de InfoCubes en de queries op deze InfoCubes weer te geven. Nu SAP in haar nieuwe modelleringsstrategie ervoor kiest om onder andere de InfoCubes te vervangen door Advanced DSO’s (aDSO) zijn queries op een aDSO helaas niet zichtbaar. Door gebruik te maken van een composite provider kan alsnog de data uit een kubus zichtbaar worden in Power BI.

Helaas blijkt dat bij het laden van de data in Power BI de connector niet stabiel genoeg is, waardoor al met een minimale hoeveelheid aan data de connector een diversiteit aan foutmeldingen levert. Alleen met hele kleine hoeveelheden data doet de connector datgene wat de connector zou moeten doen en wordt de data geladen in Power BI.

De SAP BW connector valt dus enorm tegen. Er is een alternatief: de SAP HANA connector.

SAP HANA connector

Ook de SAP HANA connector is niet direct te gebruiken, maar vereist ‘slechts’ de installatie van SAP HANA Studio, een product dat ongetwijfeld binnen je organisatie beschikbaar is. Zodra HANA Studio geïnstalleerd is, is het mogelijk om via de HANA connector in Power BI alle vormen van HANA views te benaderen. Aangezien het in SAP BW on HANA mogelijk is om van veel objecten een externe SAP HANA view te genereren is het mogelijk om via de SAP HANA connector toch data uit bijvoorbeeld queries, composite providers, et cetera op een snelle wijze in Power BI beschikbaar te krijgen.

Binnen de connector biedt Power BI een tweetal opties: importeren en DirectQuery. In het eerste geval wordt de data als het ware geïmporteerd c.q. gerepliceerd binnen uw Power BI datamodel. In het tweede geval wordt de database rechtstreeks benaderd en is het dus mogelijk om de rekenkracht van SAP HANA te gebruiken binnen Power BI.

DirectQuery heeft wel een aantal beperkingen: zo is het per connectie slechts mogelijk om 1 view aan te spreken. Wanneer u meerdere views aan elkaar wilt koppelen kunt u dat beter in een composite provider doen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een DirectQuery connectie is het niet langer mogelijk om de Time-Intelligence functies van Microsoft Power BI te gebruiken. Dit betekent dat alle DAX formules waarin enige vorm van Time Intelligence wordt gebruikt niet kunnen worden toegepast en dat het ook niet mogelijk is om gebruik te maken van de Time Intelligence in hiërarchieën. Tevens wordt een deel van de DAX functionaliteit standaard uitgeschakeld om te voorkomen dat gebruikers te ‘zware’ queries tegen de database aan gaan schrijven. Een voorbeeld van een uitgeschakelde functie is de RANKX formule waarmee het mogelijk is om resultaten te sorteren op basis van een waarde. DirectQuery heeft ook het probleem dat het een gebruiker in staat stelt om maximaal 1 miljoen rijen aan te roepen.

Conclusie

Hoewel de standaard SAP BW connector in Power BI niet goed werkt zijn er, door gebruik te maken van de HANA connector en het genereren van externe SAP HANA views, toch mogelijkheden om Power BI te koppelen aan uw SAP BW omgeving. Door het gebruik maken van de nieuwe objecten zoals de composite provider is het bovendien mogelijk om hybride scenario’s aan uw self-service BI tool beschikbaar te stellen. Met veel kunst en vliegwerk zijn redelijk werkende scenario’s te implementeren met Power BI. Of deze scenario’s voldoende kwalitatief en solide zijn voor de meeste organisaties valt te betwijfelen. De bovengenoemde beperkingen van Power BI zijn in mijn ogen best zwaarwegend. Daar SAP BusinessObjects tooling deze beperkingen niet heeft en mede daardoor veel beter aansluit op uw SAP BW/HANA data warehouse omgeving, ligt het veel meer voor de hand om deze tooling in te zetten binnen uw organisatie.

Tim Koster