Optimize
Transform
Visualize
Interdobs
Interdobs de toonaangevende SAP dienstverlener op het gebied van Business Intelligence. Wij bieden advies, beheer en projectondersteuning op de SAP on-premise en de Cloud producten voor data modellering, data analyse, rapportages, dashboards, predictive analytics en HANA.
Optimize
Interdobs is als geen ander op de hoogte van de laatste stand van de mogelijkheden van de SAP Analytics software en Analytics roadmaps. In onze demo omgevingen experimenteren wij met de nieuwste versies en daardoor kunnen wij uit eerste hand vertellen waar integratie en content aanwezig is en waar nog verder doorontwikkeling benodigd is. Na het samen definiëren van de gewenste stip op de horizon stellen we een pragmatische roadmap op, waardoor de route voorwaarts en eventuele keuzemogelijkheden tussen optimaliseren of vervangen zich zullen openbaren. Interdobs staat voor u klaar!
Transform
Interdobs heeft zich als doel gesteld om u te helpen bij het maken van de juiste beslissing voor uw hele organisatie. Van BI Architectuur tot Analytics, van ruwe data uit uw systemen naar getransformeerde, geharmoniseerde en gevalideerde informatie in het Data Warehouse. SAP Data Warehousing is overigens allang niet meer het klassieke SAP BW van vroeger. Met alle nieuwe mogelijkheden om een agile data warehouse op te zetten, met ruimte voor continue (DevOps) ontwikkelingen, en een keuze voor techniek (BW/4HANA of het HANA SQL Data Warehouse), zijn de mogelijkheden voor uw transformatie eindeloos. Wij bepalen graag samen met u de juiste route!
Visualize
Interdobs realiseert op een methodische wijze de data visualisaties die het juiste verhaal vertellen om de vervolgacties in gang te kunnen zetten. We kijken naar ‘de vraag die achter de vraag’ en maken bij de realisatie gebruik van markt standaarden als HICHERT®SUCCESS en Stephen Few.
OPTIMIZE
TRANSFORM
VISUALIZE

Ongeveer een jaar geleden bracht SAP de eerste versie uit van SAP BusinessObjects Design Studio. Dit is een compleet nieuwe toolset voor het ontwikkelen van interactieve business intelligence dashboards en applicaties. Echter, het huidige SAP BI portfolio beslaat al een enorm scala aan tools en het lijkt erop dat er enkel maar nieuwe oplossingen bijkomen, zonder dat er afscheid genomen wordt van de oudere, uitontwikkelde tools. Dit maakt het lastig voor organisaties om een strategie te bepalen rondom het inzetten van SAP BI tooling: De keuze is groot en er is vaak sprake van overlap tussen de verschillende tools terwijl de verschillen vaak erg specifiek zijn.

In dit artikel zal ik een korte introductie geven van Design Studio en de positie van de tool binnen het SAP BI portfolio. Ik zal ook een vergelijking maken met de reeds bestaande oplossingen die qua functionaliteit en doel binnen het portfolio het dichts in de buurt van Design Studio komen.

Wat is Design Studio?

Design Studio is een SAP BI applicatie waarmee ontwikkelaars analytische applicaties kunnen creëren die gebruik maken van SAP BW en SAP HANA data bronnen. Deze applicaties kunnen vervolgens via het SAP BusinessObjects BI4 platform of de SAP NetWeaver BW omgeving worden aangeboden aan de eindgebruikers. Een belangrijk punt is dat het voor de eindgebruikers niet uitmaakt op welk type apparaat een dergelijke applicatie wordt uitgevoerd. Dit kan een laptop of desktop computer zijn met een browser, maar ook een smartphone of een tablet. De applicaties gemaakt met Design Studio zijn namelijk volledig HTML5-compatible en doordoor niet meer gebonden aan specifieke plugins of installaties om uitgevoerd te kunnen worden.

De afbeelding hieronder toont een voorbeeld van een applicatie ontwikkeld in Design Studio. Meer details over dit voorbeeld staan beschreven in het bijbehorende artikel.

De Design Studio ontwikkelomgeving bevat een bibliotheek met componenten waarmee een applicatie opgebouwd kan worden. Denk hierbij aan grafieken, tabellen, filters, buttons, tekstlabels etc. Deze componenten kunnen gekoppeld worden aan een data bron, bijvoorbeeld een SAP BW BEx Query, die de data aanlevert vanuit het datawarehouse. Hiermee kunnen niet alleen grafieken en tabellen worden gevuld met het resultaat van deze queries, maar kunnen bijvoorbeeld ook de beschikbare selectiewaarden in een filtercomponent worden gezet (bijvoorbeeld een lijst met afdelingen binnen de organisatie). In een dergelijke opzet kan een gebruiker een filterwaarde in een selectiecomponent veranderen door een andere waarde te selecteren, waardoor de query een nieuwe dataset zal ophalen die vervolgens in de grafiek getoond worden. Op deze manier is het mogelijk interactieve applicaties te ontwikkelen met Design Studio.

Om dergelijke interacties te bouwen wordt gebruik gemaakt van JavaScript. De Design Studio ontwikkelomgeving biedt hiervoor de nodige hulpmiddelen waarmee er op een gesctructureerde manier scripts geschreven kunnen worden. Naast JavaScript wordt er ook gebruik gemaakt van CSS om de complete look & feel van de applicatie naar wens aan te passen. Dit is erg flexibel en geeft vrijwel onbeperkte mogelijkheden.

Positie binnen SAP BI portfolio

 Het SAP BI portfolio beslaat grofweg drie typen tools:

–          Reporting

–          Dashboarding en applicaties

–          Discovery en analyse

Onder de Reporting tools vallen SAP Crystal Reports en SAP BusinessObjects Web Intelligence. Hiermee kunnen vrij vast geformatteerde rapportages worden gebouwd die als doel hebben het (periodiek) verspreiden en delen van informatie.

Design Studio valt onder de Dashboarding en applicaties categorie. De focus ligt hier met name op eenvoudig en snel te gebruiken BI oplossingen, waarbij enkel de specifiek voor de gebruiker benodigde informatie getoond wordt. Hiervoor wordt met name hoog geaggregeerde data gebruikt en worden vooraf gedefinieerde KPI’s getoond. Andere tools in deze categorie zijn SAP BusinessObjects Dashboards en de BEx Web Application Designer. Omdat er nogal wat overlap bestaat tussen deze tools zal ik in het volgende onderdeel een vergelijking maken.

Discovery en analyse tools worden gebruikt om nieuwe informatie te ontdekken, te voor spellen en te creëren. Hieronder vallen SAP Lumira, SAP BusinessObjects Explorer, SAP BusinessObjects Analysis (MS Office editie en online OLAP editie) en SAP Predictive Analysis. Het nog steeds veelgebruikte SAP BEx Analyzer valt hier ook binnen. Het idee van de tools binnen deze categorie is dat de gebruiker steeds start met een dataset en een aantal vragen over deze data en vervolgens de tool(s) gebruikt om deze te beantwoorden.

Design Studio vergelijking

Design Studio zit in hetzelfde vaarwater als SAP BusinessObjects Dashboards en de BEx Web Application Designer. Deze tools worden momenteel veel gebruikt voor het aanbieden van BI dashboards en applicaties binnen het SAP BI landschap. Beide tools hebben echter enkele zware beperkingen waardoor ze op de langere termijn niet houdbaar zullen zijn. De ontwikkeling van de BEx Web Application Designer is al enige tijd geleden gestopt en ook SAP BusinessObjects Dashboards lijkt niet meer erg hard doorontwikkeld te worden (dit is tijdens SAP Teched in Las Vegas aangegeven in een van de Design Studio sessies).

In de tabel hieronder worden de drie tools met elkaar op een aantal onderwerpen vergeleken.

  Design Studio Dashboards Web App Designer
Platform SAP BW JAVA Portal, SAP BusinessObjects BI Launchpad. SAP BW JAVA Portal, SAP BusinessObjects BI Launchpad, SWF-bestand (standalone of embedded in Office/PDF). SAP BW JAVA Portal, SAP BusinessObjects BI Launchpad.
Output format HTML5. SWF (Flash), HTML5 via Mobile app (beperkt aantal componenten en connectietypen). JAVA.
Mobile 100%: SAP BO Mobile app,directe URL in browser. Beperkt: SAP BO Mobile app (beperkt aantal componenten en connectietypen). Niet mogelijk.
Componenten Medium: Redelijk aantal grafieken, tabellen en selectieopties. Zeer hoog: Zeer groot aantal grafieken, tabellen, buttons, selectie- en grafische componenten. Hoog: Groot aantal grafieken, button/menu’s. Beperkt aantal grafische componenten.
Component flexibiliteit Medium: Alle componenten hebben een set aan configuratieopties waarmee de basisfunctionaliteit en layout aangepast kan worden. Voor geavanceerde mogelijkheden moet CSS en scripting gebruikt worden. Zeer hoog: Alle componenten hebben een enorme hoeveelheid aan opties om functionalteit en layout aan te passen. Excel formules kunnen ingezet worden voor berekeningen en afleidingen. Hoog: Alle componenten hebben een behoorlijk groot aantal configuratieopties.
Flexibiliteit ontwikeling Hoog: Drag & Drop, inclusief relatieve posititionering, WYSIWYG. Zeer hoog: Drag & Drop, WYSIWYG. Matig/Slecht: Veel containers en HTML tabellen zijn nodig voor positionering van componenten.
Connectiviteit SAP BW, SAP HANA, (SAP BO Universe vanaf 2014). SAP BW,SAP BO Universe, Web Service Query, XML, Live Office. SAP BW.
Data input Integrated Planning mogelijk vanaf 2014. Via Excel spreadsheet. Integrated Planning is mogelijk.
Scripting JavaScript, CSS. Excel spreadsheet. XHTML, JavaScript, ABAP.
SDK Vanaf Design Studio versie 1.2 beschikbaar. Beschikbaar. Niet beschikbaar.
SAP HANA Directe native toegang tot SAP HANA analytic views en calculation views. Geen directe toegang mogelijk. Geen directe toegang mogelijk.

Conclusie

Met Design Studio legt SAP de basis voor de toekomstige ontwikkeling van BI dashboards en applicaties. Zoals uit de bovenstaande tabel blijkt ligt het zwakke punt van Design Studio momenteel in een beperkter aanbod van componenten en de mindere ontwikkelflexibiliteit dan met name SAP BusinessObjects Dashboards. Hierdoor is het lastig, danwel onmogelijk om met de huidige versie een geavanceerd dashboard gemaakt met SAP BusinessObjects Dashboards 1-op-1 na te bouwen in Design Studio. Ook zullen ontwikkelaars het bekende terrein van de Excel formules moeten inruilen voor meer scripting en CSS.

Aan de andere kant sluit Design Studio perfect aan op SAP BW en SAP HANA databronnen en zal in de nabije toekomst ook het SAP BusinessObjects Universe ondersteund gaan worden. Design Studio applicaties kunnen in de SAP BO Mobile app uitgevoerd worden, of in een browser op een willekeurig apparaat. Het hebben van Flash of JAVA is dan niet meer nodig.

De sterke koppeling met de SAP BI bronnen, een toekomstvaste technologie voor de output van applicaties (HTML5) en wetende dat er op hoge snelheid en met veel capaciteit ontwikkeld wordt aan Design Studio, maakt dit dé SAP tool voor BI applicaties en dashboards voor de nabije toekomst.

Getting Started with SAP BusinessObjects Design Studio

Collega Jeroen van der A en ik hebben voor SAP Press het boek Getting Started with SAP BusinessObjects Design Studio geschreven. In dit boek worden alle ins en outs van Design Studio besproken, van de installatie en configuratie van de software tot aan het schrijven van geavanceerde scripts voor interactieve Design Studio applicaties. De onderwerpen die ik in dit artikel besproken heb worden in het boek in een dieper detail behandeld.

http://www.sap-press.com/products/Getting-Started-with-SAP-BusinessObjects-Design-Studio.html